Chi tiết sản phẩm
Mã sản phẩm: 03M-3301K100-0466
Tên sản phẩm: Cục lọc hơi hữu cơ 3M
Giá: Liên hệ
Loại sản phẩm: Bảo hộ lao động
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: DTV

Cục lọc 3M-3301K-100, sử dụng chung với mặt nạ 3M-3100, dùng lọc hơi hữa cơ, sản phẩm của 3M

Bảo vệ đầu - mặt
03M-6100
BLG-RC203-0590
KIN-KY151-0537
KIN-KY713-0582
BBH-N001O
03M-3301K100-0466
KIN-KY212-0583
KIN-KY714-0377
03M-2097
BLG-A3-0603