Chi tiết sản phẩm
Mã sản phẩm: 03M-3100-0680
Tên sản phẩm: Mặt nạ chống độc 3M
Giá: Liên hệ
Loại sản phẩm: Bảo hộ lao động
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: DTV

Mặt nạ 3M- 3100, mặt nạ nửa mặt, sử dụng 1 phin lọc. Mặt nạ tái sử dụng nhiều lần, mặt nạ mềm giúp người dùng thoải mái, tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh, sản phẩm của Mỹ

Bảo vệ đầu - mặt
03M-6100
BLG-RC203-0590
KIN-KY151-0537
KIN-KY713-0582
BBH-N001O
03M-3301K100-0466
KIN-KY212-0583
KIN-KY714-0377
03M-2097
BLG-A3-0603