Chi tiết sản phẩm
Mã sản phẩm: 03M-774-0681
Tên sản phẩm: Nắp giữ tấm lọc 3M
Giá: Liên hệ
Loại sản phẩm: Bảo hộ lao động
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: DTV

Nắp giữ tấm lọc bụi 3M-774, dùng chung với mặt nạ 3M-3100 và tấm lọc bụi 3M-11(7711), chất liệu nhựa, sản phẩm của 3M (Mỹ)

Bảo vệ đầu - mặt
03M-6100
BLG-RC203-0590
KIN-KY151-0537
KIN-KY713-0582
BBH-N001O
03M-3301K100-0466
KIN-KY212-0583
KIN-KY714-0377
03M-2097
BLG-A3-0603