Chi tiết sản phẩm
Mã sản phẩm: Băng Keo OPP - Vàng
Tên sản phẩm: Băng Keo OPP - Vàng
Giá: Liên hệ
Loại sản phẩm: Phụ kiện đóng gói
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: DTV

Băng Keo OPP - Vàng

Băng keo
SMH-4F8Y100
HPG-4F8Y10-0778
DDG-2F4Y23-0354
HPG-4F8Y10-0781
HPT-4F8Y70-1453
SMH-4F8Y100-0777
HPG-4F8Y10-1280
HPG-4F8Y10-1384
Băng Keo OPP - Vàng
DDG-2F4Y22-0614