Chi tiết sản phẩm
Mã sản phẩm: Mặt nạ lọc độc 1 lọc B
Tên sản phẩm: Mặt nạ lọc độc 1 lọc B
Giá: Liên hệ
Loại sản phẩm: Bảo hộ lao động
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: DTV

Mặt nạ lọc độc 1 lọc B

Bảo vệ hô hấp
NVS-Neoshield-0623
03M-6800-0813
NVS-VC65QT-0498
03M-1110-0450
NVS-VC65QT-0498
NVS-DMMAC-0046
BLG-NP305-0597
03M-1290-598
Mặt nạ lọc độc 1 lọc B
HTH-GPBL-0419