Chi tiết sản phẩm
Mã sản phẩm: WGE-MINIR_7-0696
Tên sản phẩm: Gang tay cao su công nghi?p
Giá: Liên hệ
Loại sản phẩm: Bảo hộ lao động
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: DTV

Gang tay cao su MINI Hàn Qu?c, ch?u du?c l?c kép g?p dôi s?n ph?m thông thu?ng, dài 25cm, r?ng 11cm, có 3 màu, kem, vàng và d?, s? d?ng trong môi tru?ng nu?c, hóa ch?t nh?, s? d?ng du?c nhi?u l?n. Có 2 size S, M

Bảo vệ tay
DTV-40G7W
DTV-40GW10-0057
WGE-COMBIR_7-0064
WGE-CVC_7-0564
NCL-GL01PVC90
WGE-COMBIC_6-0065
WGE-MINIY_6-0060
WGE-MINIR_7-0696
NCL-CN04
DTV-70GW07-0281