Shopping cart

Băng Keo OPP

( 0 out of 5 )

Băng Keo OPP, 4F8-100Y, Trong, màu nâu, màu xanh, DTV, Việt nam

SKU: P0709 Category: Xem trên:

Băng Keo OPP, 4F8-100Y, Trong, màu nâu, màu xanh, DTV, Việt nam, Băng Keo OPP trong hoặc màu. Độ keo 38, 40, 43 mic. Bề rộng 4F8, 6F, chiều dài 700 yard, 100 yard, dùng dán thùng carton, bền chắc