Shopping cart

Kính bảo hộ màu trắng

( 0 out of 5 )

Kính bảo hộ màu trắng, EV105, trắng. Everest, Đài Loan

SKU: D0343 Category: Xem trên:

Kính bảo hộ màu trắng, EV105, trắng. Everest, Đài Loan, Kính bảo hộ nhựa trong suốt, bảo vệ mắt, tròng kính rộng, ngăn ngừa bụi, các dị vật văng vào mắt, CE EN166, ANSI Z87. Sử dụng: Nhà máy cơ khí, sản xuất đồ gỗ