Shopping cart

Nón bảo hộ nhựa

( 0 out of 5 )

Nón bảo hộ nhựa, HR36, có nút vặn, nhựa abs, trắng, vàng. Blue Eagle, Đài Loan

SKU: D0460 Category: Xem trên:

Nón bảo hộ nhựa, HR36, có nút vặn, nhựa abs, trắng, vàng. Blue Eagle, Đài Loan, Nón bảo hộ nhựa ABS, bền bỉ, bảo vệ đầu. Sử dụng: Công trường xây dựng, Nhà máy, hầm mỏ, Cảng biển