Shopping cart

Nón chống tĩnh điện

( 0 out of 5 )

Nón chống tĩnh điện, Trùm kín đầu, trắng, xanh, hồng, DTV, Việt nam

SKU: D1586 Category: Xem trên:

Nón chống tĩnh điện, Trùm kín đầu, trắng, xanh, hồng, DTV, Việt nam, Nón vải chống tĩnh điện, may sẵn hoặc theo thiết kế của Quí Khách. Nón che tóc bình thường hoặc nón che toàn bộ đầu.Có nhiều màu sắc để chọn lựa., Điên tử, phòng thí nghiệm, phòng sạch