Shopping cart

Màng căng quấn tay

( 0 out of 5 )

Màng căng quấn tay, 2.8kg – 17mic, lõi nhỏ 5 CM (0.5kg), Trắng đục, DTV, Việt nam

SKU: P0049 Category: Xem trên:

    Màng căng quấn tay, 2.8kg – 17mic, lõi nhỏ 5 CM (0.5kg), Trắng đục, DTV, Việt nam, Màng căng công nghiệp quấn tay. 2.8kg, 3.0kg – 17mic, 20 mic. Chiều rộng 0.5 mét, lõi nhỏ 5 CM (trọng lượng lõi 0.5kg), quấn thùng carton, quấn palet